Olen ehdokkaana Espoossa kuntavaaleissa 2021 perussuomalaisten listalta.

 

 

Miksi äänestäisit tai tukisit minua?

 

 

Teen työkseni politiikkaa, joten tiedän, miten asioita viedään eteenpäin. Politiikassa on pakko osata tehdä yhteistyötä myös eri mieltä olevien ihmisten ja eri puolueiden edustajien kanssa. Vain yhteistyöllä meidän on mahdollista saada Espoo nousuun. Työni vuoksi olen hyvin perillä valtakunnanpolitiikasta, joka vaikuttaa paikallispolitiikkaan. Tiedän, että en tiedä kaikkea. Se ei ole ongelma, koska kaikesta voi ottaa selvää ja kaikkeen voi perehtyä. Aivan kuten nykyisessäkin työssäni. Perehdyn asioihin huolellisesti ja otan uskallan ottaa kantaa vaikeisiinkin asioihin.

 

 

Espoo on holtittomasti velkaantunut kunta. Tarvitsemme kipeästi suunnan muutosta. Tarvitsemme lisää yrittäjiä ja veronmaksajia ja vähemmän sosiaalista maahanmuuttoa. Espoo on ollut tunnettu luonnonläheisenä, turvallisena kaupunkina. Siihen meidän tulee pyrkiä takaisin.

 

 

 

 

Väestönkehitys

 

 

Vuoden 2020 tammi-toukokuun aikana Espoon väestönkasvusta lähes 100 % oli vieraskielisiä (HU 3.7.). Samaan aikaan Espoosta muutettiin runsaasti muualle. Vieraskielisten osuus kasvaa Espoossa muuta pääkaupunkiseutua nopeammin. Tällä hetkellä heidän osuutensa kuntalaisista on jo 19 %.

 

 

Espoon ei tule olla vetovoimainen kaupunki sosiaalisten tukien perässä muuttaville maahanmuuttajille. Kaikissa maahanmuuttajien palveluissa tulee pysyä lain vaatimassa minimissä. Paras keino kokoutumiseen on kielen oppiminen ja työssä tai koulussa käynti.

 

 

 

Yrittäjyys

 

 

Espoon tulee tukea entistä voimakkaammin yrittäjyyttä. Espoon tulee profiloitua entistä enemmän yrittäjäystävällisenä kaupunkina ja tukea yrityksiä varsinkin yrittämisen alkutaipaleella. Espoon tulisi tarjota kohtuullista korvausta vastaan helposti muuneltavia tiloja etätyöntekijöille ja yksinyrittäjille.

 

 

 

Homekoulut, -päiväkodit ja -työpaikat

 

 

On häpeällistä, että sisäilmaltaan sairaissa tiloissa oleskelevien tulee odottaa vuosia väistotiloja tai uusia tiloja. Tämä on todellista hölmöläisten peiton jatkamista. Mitä kauemmin oireilevat joutuvat olemaan sairaissa tiloissa, sitä todennäköisemmin he sairastuvat pysyvästi. Tästä maksamme kalliisti lisääntyneinä sairaspoissaoloina ja jopa työkyvyttömyytenä. Tietysti lisäksi on vielä inhimillinen kärsimys, jota ei voi mitata rahassa.

 

 

Kaavoitus

 

 

Turvallisuus ei ole enää itsestään selvää ainakaan kaupunkikeskusten alueella. Levottominta on perinteisesti ollut radan varrella. Nyt ongelmia tuottaa myös metro. Mitä enemmän Espooseen rakennetaan tiivistä kaupunkimaista asutusta raideliikenteen varrelle, sitä enemmän se tuo mukanaan ongelmia. 

 

 

Espoossa tulee kaavoittaa enemmän omakotitalo- ja rivitalotontteja ja yleensäkin suosia pientalorakentamista. Näin saamme houkuteltua Espooseen veronmaksajia.

 

 

 

Liikenne

 

 

Emme tarvitse enempää kallista raideliikennettä. Tarvitsemme toimivia bussiyhteyksiä, myös poikittaisliikenteeseen. Metron myötä metronsuuntainen liikenne on helpottunut niille, jotka työskentelevät tai asuvat metroasemien läheisyydessä. Kaikille muille metron tulo on hankaloittanut liikennettä. Bussivuoroja on vähennetty ja iso osa bussiliikenteestä kulkee vain metro- tai juna-asemille. Espoossa pitää päästä kohtuullisesti kulkemaan myös muualta kuin radan varresta.

 

 

 

 

 

Haluaisitko tulla vaalitiimiini tekemään julkisesti tai hiljaisesti taustalla vaalityötä?

 

 

Voit tulla ideoimaan, kannustamaan tai vaikkapa jakamaan mainoksia vaalien lähestyessä. Tule mukaan ja tehdään yhteistyöllä Espoosta parempi paikka elää, asua ja yrittää! 

Haluatko mukaan vaalitiimiin? ota yhteyttä

Nimi  
Sähköposti  
Viesti