Olen ehdokkaana Espoossa kuntavaaleissa 2021 perussuomalaisten listalta.

 

 

Miksi äänestäisit tai tukisit minua?

 

 

Teen työkseni politiikkaa, joten tiedän, miten kuntalaisten asioita viedään eteenpäin. Politiikassa on pakko osata tehdä yhteistyötä myös eri mieltä olevien ihmisten ja eri puolueiden edustajien kanssa. Vain yhteistyöllä meidän on mahdollista saada Espoo nousuun.

 

Työskentelen kansanedustajan avustajana eduskunnassa. Työni vuoksi olen hyvin selvillä valtakunnanpolitiikasta, joka vaikuttaa suoraan paikallispolitiikkaan. Perehdyn asioihin huolellisesti ja uskallan ottaa kantaa vaikeisiinkin asioihin. Olen myös kuntayhtiön hallitusosaaja.

 

Espoo on holtittomasti velkaantunut kunta ja meiltä karkaa veronmaksajia ympäristökuntiin. Tarvitsemme kipeästi suunnanmuutosta. Tarvitsemme lisää yrittäjiä ja veronmaksajia ja vähemmän sosiaalista muuttoa. Espoo on ollut tunnettu luonnonläheisenä, turvallisena kaupunkina. Siihen meidän tulee pyrkiä takaisin.

 

 

Peruspalvelut kuntoon

 

 

Kunta on kuntalaisia varten. Lääkäriin pitää päästä, kun on tarvetta. Opettajia, koulunkäyntiavustajia ja hoitajia täytyy olla riittävästi. Ei ole mitään järkeä kuluttaa työntekijöitä loppuun kohtuuttomilla työmäärillä. 

 

 

Yrittäjyys

 

 

Espoon tulee tukea entistä voimakkaammin yrittäjyyttä. Espoon tulee profiloitua entistä enemmän yrittäjäystävällisenä kaupunkina ja tukea yrityksiä varsinkin yrittämisen alkutaipaleella. Espoon tulisi tarjota kohtuullista korvausta vastaan helposti muuneltavia tiloja etätyöntekijöille ja yksinyrittäjille.

 

 

Homekoulut, -päiväkodit ja -työpaikat

 

 

On häpeällistä, että sisäilmaltaan sairaissa tiloissa oleskelevien tulee odottaa vuosia väistotiloja tai uusia tiloja. Tämä on todellista hölmöläisten peiton jatkamista. Mitä kauemmin oireilevat joutuvat olemaan sairaissa tiloissa, sitä todennäköisemmin he sairastuvat pysyvästi. Tästä maksamme kalliisti lisääntyneinä sairaspoissaoloina ja jopa työkyvyttömyytenä. Tietysti lisäksi on vielä inhimillinen kärsimys, jota ei voi mitata rahassa.

 

 

Kaavoitus ja turvallisuus

 

 

Turvallisuus ei ole enää itsestään selvää ainakaan kaupunkikeskusten alueella. Levottominta on perinteisesti ollut radan varrella. Nyt ongelmia tuottaa myös metro. Mitä enemmän Espooseen rakennetaan tiivistä kaupunkimaista asutusta raideliikenteen varrelle, sitä enemmän se tuo mukanaan tiiviille kaupunkiasumiselle ominaisia lieveilmiöitä. 

 

 

Espoossa tulee kaavoittaa enemmän omakotitalo- ja rivitalotontteja ja yleensäkin suosia pientalorakentamista luonnonläheisessä ympäristössä. Näin saamme houkuteltua Espooseen veronmaksajia.

 

 

Liikenne

 

 

Emme tarvitse enempää kallista raideliikennettä. Tarvitsemme toimivia bussiyhteyksiä, myös poikittaisliikenteeseen. Metron myötä metronsuuntainen liikenne on helpottunut niille, jotka työskentelevät tai asuvat metroasemien läheisyydessä. Lähes kaikille muille metron tulo on hankaloittanut liikennettä. Bussivuoroja on vähennetty ja iso osa bussiliikenteestä kulkee vain metro- tai juna-asemille ja kulkuajat ovat pidentyneet. Espoossa pitää päästä kohtuullisesti kulkemaan myös muualta kuin radan varresta. Henkilöautoilua ei saa rangaista pysäköintimaksuilla tai tietulleilla. Kaikille julkinen liikenne ei ole vaihtoehto.

 

 

 

 

 

Suomalaiset, ihmisoikeudet ja rasismi

 

 

En hyväksy rasismia! Ihmisen ominaisuudet, joihin hän ei voi itse vaikuttaa, eivät saa vaikuttaa hänen asemaansa yhteiskunnassa. Näin on, riippumatta puhutaanko sukupuolesta, ihonväristä, vammasta tai sairaudesta.

 

 

Ihmisoikeudet ovat jokaisella. Ihmisoikeuksiin ei kuitenkaan kuulu oikeus hyödyntää vieraan valtion veronmaksajien varoja esim. sosiaalitukien muodossa, jos on fyysisesti kykenevä tekemään töitä.

 

 

Olen ollut maahanmuuttaja. Opettelin kielen, paikalliset tavat ja elätin itseni työtä tekemällä. Opiskelu, kielen oppiminen ja työn tekeminen ovat parasta kotoutumista. Tämän tietää varmasti moni Suomesta ulkomaille töihin tai opiskelemaan lähtenyt. Suomalainen tapa holhota aikuisia ihmisiä loputtomalla kotouttamisella, tulkkipalveluilla ja anteliaalla sosiaaliturvalla on jo osoittanut toimimattomuutensa. Tällaisen kustannukset suomalaisille veronmaksajille ovat  kohtuuttoman korkeat. Tarvitsemme ryhtiliikkeen ja muutoksen asiaan.

 

 

Ihmettelen tämän päivän tapaa, jossa myös laittomia maassa oleville maksetaan asumista ja ruokaa. Koronakriisin seurauksena talous on kurjassa kunnossa ja kärsijöinä ovat suomalaiset veronmaksajat, lapset, vammaiset, sairaat ja vanhukset. Meidän on pakko tehdä valintoja. Valintoja on pakko tehdä, koska raha ei yksinkertaisesti riitä joka paikkaan. Tämä näkyy heikkenevinä sosiaali- ja terveyspalveluina suomalaisille lapsille, vanhuksille ja vammaisille. Ennenkaikkea tämä näkyy tavallisten suomalaisten veronmaksajien kurittamisena erilaisten verojen nostoilla.

 

 

Valtakunnan tai kunnan tasolla päätöksiä tehdessä tehdään joka kerta arvovalinta. Minun arvovalintani on, että heikommista pidetään huolta, mutta jokaisen, joka on kykenevä, tulee rakentaan tätä maata ja tätä kuntaa työnteollaan tai yrittämällä. 

 

 

Toivotan tervetulleeksi kaikki maahanmuuttajat, jotka osaavat ja haluavat elää maassa maan tavalla, ne jotka opettelevat kielen ja sopeutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan, maksavat veronsa ja elättävät itsensä ja perheensä omalla työnteolla. Sellaisia maahanmuuttajia me tarvitsemme.

 

 

Jokaisessa yhteiskunnassa on ihmisiä, jotka eivät pärjää itse. Osa tarvitsee tukea väliaikaisesti, osalla tuen tarve kestää koko elämän ajan, esimerkiksi vaikeasti vammaisilla. Tämän takia meillä on hyvinvointiyhteiskunta. Näin täytyy olla jatkossakin. Meillä täytyy olla varaa huolehtia niistä, jotka eivät siihen itse pysty.

 

Suomi on suomalaisten maa ja Suomen sosiaaliturva on rakennettu suomalaisia varten.