Olen ehdokkaana Espoossa kuntavaaleissa 2021 perussuomalaisten listalta.

 

 

Miksi äänestäisit tai tukisit minua?

 

 

Teen työkseni politiikkaa, joten tiedän miten kuntalaisten asioita viedään eteenpäin. Politiikassa täytyy osata tehdä yhteistyötä myös eri mieltä olevien ihmisten ja eri puolueiden edustajien kanssa, kuitenkin säilyttäen omat arvot. Vain yhteistyöllä meidän on mahdollista saada Espoo nousuun.

 

 

Työskentelen eduskunnassa perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijosen avustajana. Olen kuntayhtiön hallitusosaaja. Koulutukseltani olen taloushallinnon merkonomi. Ennen eduskuntaan siirtymistä olen työskennellyt kahdeksan vuotta Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimessa ja Vammaispalveluissa.

 

 

Työni vuoksi seuraan tiiviisti valtakunnanpolitiikaa, joka vaikuttaa paikallispolitiikkaan. Perehdyn asioihin huolellisesti ja uskallan ottaa kantaa vaikeisiinkin asioihin.

 

 

Kunta on kuntalaisia varten. Asioista pitää tehdä päätöksiä kuntalaisten etu edellä. Päätöksenteon tulee olla avointa ja ilman poliittista suhmurointia.

 

 

Espoossa päätöksentekijät ovat keskittyneet Etelä-Espooseen. Myös Kehä III ulkopuolella olevien ääni pitää saada kuulumaan. Kehä III ulkopuolella on aivan erilaiset olosuhteet ja tavoitteet, kuin tiivissä kaupunkikeskuksissa. Palvelurakenteen ei tarvitse olla yhtä kattava, mutta kaikkia palveluita tai julkista liikennettä ei saa keskittää vain kaupunkikeskuksien ja raiteiden varrelle.

 

 

 

Lähikoulut säilytettävä

 

Jokaisen pienen oppilaan tulisi pystyä käymään lähikoulua. Nyt korona-aikana Espoo on tehnyt valtavan digiloikan ja sitä hyödyntäen pienten lähikoulujen opetustarjontaa voidaan kasvattaa ja säilyttää lähikoulut.

 

 

Julkinen liikenne kuntoon

 

Myös Kehä III ulkopuolella tulee olla kohtuullinen julkinen liikenne. Yksityisautoilua ei saa kurittaa tiemaksuilla tai pysäköintimaksuilla. Julkinen liikenne ei ole aina realistinen vaihtoehto työ- tai vapaa-ajan liikkumiseen.

 

 

Ei veronkorotuksille

 

Kunnallisveroa tai kiinteistöveroa ei saa nostaa. Espoosta muuttaa kiihtyvällä tahdilla pois nettoveronmaksajia edullisempien elinkustannusten perässä ja tilalle tulee lähes pelkästään nettosaajia. Veronkorotuksilla vain kiihdytämme tätä ilmiötä.

 

 

Homekoulut, -päiväkodit ja -työpaikat

 

 

On häpeällistä, että sisäilmaltaan sairaissa tiloissa oleskelevien tulee odottaa vuosia väistotiloja tai uusia tiloja. Tämä on todellista hölmöläisten peiton jatkamista. Mitä kauemmin oireilevat joutuvat olemaan sairaissa tiloissa, sitä todennäköisemmin he sairastuvat pysyvästi. Tästä maksamme kalliisti lisääntyneinä sairaspoissaoloina ja jopa työkyvyttömyytenä. Tietysti lisäksi on vielä inhimillinen kärsimys, jota ei voi mitata rahassa.

 

 

Kaavoitus ja turvallisuus

 

 

Turvallisuus ei ole enää itsestään selvää ainakaan kaupunkikeskusten alueella. Levottominta on perinteisesti ollut radan varrella. Nyt ongelmia tuottaa myös metro. Mitä enemmän Espooseen rakennetaan tiivistä kaupunkimaista asutusta raideliikenteen varrelle, sitä enemmän se tuo mukanaan tiiviille kaupunkiasumiselle ominaisia lieveilmiöitä. Tämän lisäksi raidehakkeet vievät rahat kaupungin palveluista, mm. opetustoimesta.

 

 

Espoossa tulee kaavoittaa enemmän omakotitalo- ja rivitalotontteja ja yleensäkin suosia pientalorakentamista luonnonläheisessä ympäristössä. Näin saamme houkuteltua Espooseen veronmaksajia.

Luottamustoimet

 

 

Oikeusministeriön Etnisten asioiden neuvottelukunta ETNO:n jäsen 2021 - 2024

 

SMOTO Suomen morotistit ry:n hallituksen jäsen 2021 - 2022

 

Perussuomalaisten Uudenmaan piirin taloudenhoitaja 2021

 

Uudenmaan Perusnaiset ry, varatoiminnantarkastaja 2021

 

Eduskunnan Lähiruokakerho, sihteeri 2019 -

 

 

Ihmisoikeudet ja rasismi

 

 

En hyväksy rasismia! Ihmisen ominaisuudet, joihin hän ei voi itse vaikuttaa, eivät saa vaikuttaa hänen asemaansa yhteiskunnassa. Näin on, riippumatta puhutaanko sukupuolesta, ihonväristä, vammasta tai sairaudesta.

 

 

Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle. Ihmisoikeuksiin ei kuitenkaan kuulu oikeus hyödyntää vieraan valtion veronmaksajien varoja esim. sosiaalitukien muodossa, jos on fyysisesti kykenevä tekemään töitä.

 

 

Olen ollut maahanmuuttaja. Opettelin kielen, paikalliset tavat ja elätin itseni työtä tekemällä. Opiskelu, kielen oppiminen ja työn tekeminen ovat parasta kotoutumista. Tämän tietää varmasti moni Suomesta ulkomaille töihin tai opiskelemaan lähtenyt. Suomalainen tapa holhota aikuisia ihmisiä loputtomalla kotouttamisella, tulkkipalveluilla ja anteliaalla sosiaaliturvalla on jo osoittanut toimimattomuutensa. Tällaisen kustannukset suomalaisille veronmaksajille ovat  kohtuuttoman korkeat. Tarvitsemme ryhtiliikkeen ja muutoksen asiaan.

 

 

Valtakunnan tai kunnan tasolla päätöksiä tehdessä tehdään joka kerta arvovalinta. Minun arvovalintani on, että heikommista pidetään huolta, mutta jokaisen, joka on kykenevä, tulee rakentaan tätä maata ja tätä kuntaa työnteollaan tai yrittämällä, riippumatta siitä, onko henkilö kantasuomalainen tai jostain muualta tänne muuttanut.

 

 

Toivotan tervetulleeksi kaikki maahanmuuttajat, jotka osaavat ja haluavat elää maassa maan tavalla, ne jotka opettelevat kielen ja sopeutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan, maksavat veronsa ja elättävät itsensä ja perheensä omalla työnteolla. Sellaisia maahanmuuttajia me tarvitsemme.

 

 

Jokaisessa yhteiskunnassa on ihmisiä, jotka eivät pärjää itse. Osa tarvitsee tukea väliaikaisesti, osalla tuen tarve kestää koko elämän ajan, esimerkiksi vaikeasti vammaisilla. Tämän takia meillä on hyvinvointiyhteiskunta. Näin täytyy olla jatkossakin. Meillä täytyy olla varaa huolehtia niistä, jotka eivät siihen itse pysty.